Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas

Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas

30. un 31. oktobrī Malnavas koledžā pieredzes apmaiņā viesojās sadarbības partneri no Utenas koledžas Lietuvā, ārējo sakaru nodaļas vadītāja Ruta Jurgelioniene un galvenā grāmatvede Jurgita Banytė- Pilkauskienė.

Sadarbības partneri iepazinās ar Malnavas koledžas infrastruktūru un laboratorijām, kā arī pārrunāja tālākās sadarbības iespējas zinātniskās izpētes jomā. Iepazinās ar studentu un mācībspēku apmaiņas jomā, kā ari ar koledžas direktori Sandru Ežmali, direktores vietnieci studiju un pētnieciskajā darbā Karīni Laganovsku un ārējo sakaru koordinētāju Andris Skromuli. 

Viesi ļoti atzinīgi novērtēja koledžas piedāvātās studiju iespējas, mācību telpas un laboratorijas, kā arī tehnisko aprīkojumu. Šobrīd tiek gatavota LBTU Malnavas koledžas studentu atbildes vizīte Utenā, kas norisināsies jau šī gada nogalē.

Erasmus+ » Logo

Logo | Erasmus+

Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 0Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 1Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 2Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 3Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 4Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 5Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 6Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 7Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 8Pieredzes apmaiņas vizīte ar sadarbības partneriem no Lietuvas Utenas koledžas 9