EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību

EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību

EIROPEA Spain sadarbībā ar EUROPEA organizēja starptautisku apmācību kursu par ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību Cáceres, Spānijā. Kursā piedalījā Eiropas lauksaimniecības izglītības profesionāļi, lai kopīgi meklētu inovatīvus risinājumus klimata izmaiņu un ūdens resursu trūkuma radītajiem izaicinājumiem. Pasākuma programma ietvēra lekcijas, darbnīcas un praktiskas nodarbības, lai dalībnieki apgūtu jaunākās prakses un risinājumus saistībā ar ūdens pārvaldību lauksaimniecības nozarē.

Pasākuma laikā, norisinājās vairākas aktivitātes un lekcijas, kas bija veltītas ilgtspējīgai saldūdens pārvaldībai lauksaimniecības nozarē, tai skaitā Casey Walsh (profesors Kalifornijas Universitātē) un Francisco Rodríguez-Jiménez (profesors Extremaduras Universitātē un Salamankas Globālo Studiju fakultātē) prezentācijas. Tika apspriesti jautājumi par ūdens trūkumu, ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un vides aizsardzību.

Tāpat dalībnieki apmeklēja lauksaimniecības skolas un uzņēmumus. Šie apmeklējumi ļāva dalībniekiem iegūt praktiskas iemaņas un iepazīt labās prakses piemērus ilgtspējīgas ūdens pārvaldības jomā.

Klimata izmaiņas ir realitāte, kas rada nevēlamas sekas lauksaimniecības nozarē un vides jomā. Ilgstoši sausuma periodi, ekstrēmi siltuma viļņi, lietus periodu izraisīti plūdi un ekoloģiskas katastrofas, piemēram, lieli mežu ugunsgrēkus, apstrādājamās zemes iznīcināšana, vides degradācijaun lauku iedzīvotāju aizplūšana ir izaicinājumi ar kuriem jāsaskaras. Līdz ar to dalībnieki centās risināt trīs galvenos jautājumus:

  • Kādas izaicinājumus klimata izmaiņas rada lauksaimniecības un vides nozarē jūsu valstī?
  • Kā profesionālā izglītība lauksaimniecības nozarē var palīdzēt risināt šos izaicinājumus?
  • Kā mēs varam sadarboties visā Eiropā, lai attīstītu mācību piedāvājumu lauksaimniecības izglītības nozarē?

Kursā tikā izmantoti gan lekciju materiāli, gan apmeklējumi lauku saimniecībās un ūdens apsaimniekošanas uzņēmumos, pievēršoties konstruktīvam pedagoģiskajam pieejam. Kopējais ieguvums no

Kopumā pasākums bija vērsts uz zināšanu apmaiņu un sadarbību, lai meklētu risinājumus, kas varētu palīdzēt lauksaimniecības nozarei efektīvi reaģēt uz klimata izmaiņām un ilgtspējīgi pārvaldīt ūdens resursus.

Apmācību kursā piedalījās Sandra Ežmale projekta Erasmus+  Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000142657 ietvaros.

“EUROPEA – l’Europe de l’Enseignement Agronomique” ir organizācija, kas veicina profesionālās izglītības un apmācību attīstību zaļajā sektorā Eiropā. Šis sektors ietver plašu profesiju klāstu saistībā ar lauksaimniecību, dārzkopību, ainavu dizainu, mežsaimniecību u.c.

Pašlaik EUROPEA apvieno 24 nacionālās EUROPEA tīklus no 24 Eiropas Valstīm un pārstāv vairāk nekā 500 zaļo profesionālo skolu visā Eiropā.

EUROPEA organizētie pasākumi ir lieliska platforma starptautiskās sadarbības veidošanai un stirpināšanai starp zaļajām profesionālās izglītības iestādēm Eiropā

#ERASMUSplus 

#Mobilitāte 

#Izaugsme

#StarptautiskāPieredze

Logo00

EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 0EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 1EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 2EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 3EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 4EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 5EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 6EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 7EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 8EUROPEA Spain Rīko Starptautisku apmācību kursu par Ilgtspējīgu saldūdens pārvaldību 9