LBTU Malnavas koledžas Studentu lietišķo pētījumu seminārs 2023

LBTU Malnavas koledžas Studentu lietišķo pētījumu seminārs 2023

29.novembrī norisināsies LBTU Malnavas koledžas Studentu lietišķo pētījumu seminārs, kurā aicināti piedalīties un prezentēt savus pētījumus studiju programmu “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”, "Augkopība" un “Autotransports”studenti.

Semināra mērķis - sekmēt LBTU Malnavas koledžas studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā.

Reģistrācija semināram līdz 2023.gada 22.novembrim.

Reģistrācijas forma SP “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”

Reģistrācijas forma SP "Augkopība"

Reģistrācijas forma SP "Autotransports"

Pētījumi tiks publicēti semināra elektroniskajā tēžu izdevumā.

Tēžu iesniegšanas termiņš: 2023.gada 28.novembris.

Kontakti un info: Studiju un pētnieciskā daļa (Muižas ēka, 63.telpa), konference@malnavaskoledza.lv.