Pētniecības projektu konkurss akadēmiskajam personālam un studentiem

Pētniecības projektu konkurss akadēmiskajam personālam un studentiem

LBTU Malnavas koledžas Studiju un pētniecības daļa organizē Akadēmiskā personāla un studentu pētniecības projektu konkursu.

Pētniecības projektu konkursa mērķis:

  • veicināt LBTU Malnavas koledžas pētniecības virzienu attīstību un inovatīvu pētniecisku pieeju aprobāciju;
  • sekmēt akadēmiskā personāla un studentu sadarbību pētniecībā;
  • veicināt studentu jaunradi un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā;
  • atbalstīt pētījumu rezultātu publicitāti.

SVARĪGI!

  • Projektu var pieteikt akadēmiskais personāls vai students.
  • Darba grupā vismaz 1 akadēmiskā personāla pārstāvis + 2 studenti. Vēlams sadarbības partneris.
  • Projekta ideja nav finansēta no citiem avotiem.
  • Maksimālais projekta īstenošanas laiks – 12 mēneši

Info

LBTU Malnavas koledžas Studiju un pētniecības daļa

IEVĒRO!

Projekta iesniegšanas termiņš: 2023.gada 27.oktobris.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 12 mēnešiem kopš tā uzsākšanas.

Projekta iesniegšanas vieta: LBTU Malnavas koledža, Studiju daļa (Muižas iela 4, 63. kab.)

Nolikums