Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu!

Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu!

Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir iesācies ar svinīgo pasākumu! 

Mūsu saime ir kļuvusi bagātāka ar jauniem audzēkņiem, studentiem, pedagogiem, docētājiem un speciālistiem.

Priecājāmies LBTU Malnavas koledžā uzņemt pirmā kursa studentus un studentes augstākajā izglītībā.

Sveicam

  • studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” ar kvalifikāciju uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā 1. kursa studentus;
  • studiju programmas “Augkopība” ar kvalifikāciju augkopības speciālists 1. kursa studentus;
  • studiju programmas “Autotransports” ar kvalifikāciju Autotransporta speciālists 1. kursa studentus.

Esam lepni LBTU Malnavas koledžā uzņemt pirmo kursu audzēkņus un audzēknes profesionālajā vidējā izglītībā.

Sveicam

  • profesionālās vidējās izglītības programmas "Komerczinības" ar kvalifikāciju komercdarbinieks 1.kursa audzēkņus;
  • profesionālās vidējās izglītības programmas "Lauksaimniecība" ar kvalifikāciju lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis 1.kursa audzēkņus;
  • profesionālās vidējās izglītības programmas "Autotransports” (A grupa) ar kvalifikāciju automehāniķis 1.kursa audzēkņus;
  • profesionālās vidējās izglītības programmas "Autotransports” (B grupa) ar kvalifikāciju automehāniķis 1.kursa audzēkņus;
  • profesionālās vidējās izglītības programmas "Lopkopība" ar kvalifikāciju lopkopības tehniķis 1.kursa audzēkņus.

Jūsu izvēle turpināt izglītību LBTU Malnavas koledžā ir iekļaušanās VIENĀ SOLĪ AR LAIKU. 

Lai koledžas moto top arī Jūsu moto šajā mācību un studiju laikā. 
Sveicam visus koledžas studentus, audzēkņus, pedagogus, vecākus jaunā mācību un studiju gada startā!
Kopā ar mums pasākumā piedalījās Zemnieku saimniecības “Kotiņi” saimnieks Aldis Ločmelis un par sirsnīgu muzikālo noformējumu parūpējās mūsu novada mākslinieks Guntis Rasims.
Lai mums visiem veiksmīgs šis gads!
Tiekamies LBTU Malnavas koledžas gaiteņos!
Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 0Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 1Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 2Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 3Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 4Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 5Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 6Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 7Jaunais mācību gads LBTU Malnavas koledžā ir sācies ar svinīgo pasākumu! 8