LBTU Malnavas koledžā Mācības pieaugušajiem - SK “Augu aizsardzība" praktiskās nodarbības

LBTU Malnavas koledžā Mācības pieaugušajiem - SK  “Augu aizsardzība" praktiskās nodarbības

3. un 4. augustā LBTU Malnavas koledžā notika studiju kursa “Augu aizsardzība” praktiskās nodarbības. Studiju kursa īstenošana noris sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), piesaistot ES fonda pieaugušo izglītības projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas līdzfinansējumu.

Praktiskajās nodarbībās tika nostiprinātas un pilnveidotas zināšanas, apsekojot LBTU Malnavas koledžas izmēģinājumu laukus, kā arī siltumnīcas šī gada vērienīgo ražu. Nodarbības vada LBTU Malnavas koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas "Augkopība" direktore un pasniedzēja Kintija Pekša. 

Piesakoties mācībām 9. kārtā, nodarbinātās personas varēja izvēlēties kādu no piedāvātajām izglītības programmām, lai pilnveidotu esošās vai iegūtu jaunas digitālās prasmes. Studiju kursa "Augu aizsardzība" digitālās prasmes tika veidotas, pētot augus ar mūsdienu digitālajām tehnoloģijām.

Pieteikties digitālo prasmju apgūšanai no pamata līdz augstākam līmenim varēja ikviens nodarbinātais no 25 gadu vecuma, izvēloties mācīties kādā no profesionālās pilnveides izglītības programmām, studiju moduļiem vai studiju kursiem izvēloties kādu no 44 izglītības iestādēm visā Latvijā.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro.

Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Vēlies uzzināt vairāk?

Ej uz: 

https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

LBTU Malnavas koledžā Mācības pieaugušajiem - SK  “Augu aizsardzība" praktiskās nodarbības 0LBTU Malnavas koledžā Mācības pieaugušajiem - SK  “Augu aizsardzība" praktiskās nodarbības 1