Veiksmīgi aizvadīta Ēnu diena

Veiksmīgi aizvadīta Ēnu diena

2023. gada 5. aprīlī sabiedriskā labuma organizācija Junior Achievement Latvija rīko Ēnu dienu, kurā tradicionāli piedalās arī LBTU Malnavas koledža. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

LBTU Malnavas koledžas matemātikas stundās pedagoģei Ilgai Novikovai izglītojamiem ciparu un vienādojumu burvību izprast palīdzēja ēna no Kārsavas vidusskolas – Daniela Agliniece. Priecē, ka jauniete izvēlējās izzināt vairāk par šo profesiju un ieskatīties matemātikas skolotāja ikdienā tieši mūsu skolā. Kā vēlāk atzina Daniela, matemātikas stundas pasniegšana un zināšanu nodošana tālāk ir izaicinoši, jo ne visi apgūst vielu vienādā tempā un sagatavot jauniešus eksāmeniem ir atbildīgs darbs.

Arī mūsu izglītojamie un studenti devās ēnot un izzināt vairāk par sev interesējošām tēmām. Tā 5.aprīļa rītā izglītības programmas “Augkopība” un “Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis” izglītojamie Anna Sofronova, Jānis Rakstiņš, Jānis Seržants, Armīns Lācis, Didzis Rancāns, Eduards Skutelis un studiju programmu “Augkopība” un “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” studentes Agnese Tripane un Tīne Martuzāne devās uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti.

Jānis Seržans un Didzis Rancāns ēnoja Vilni Pīru, kas ir LBTU Spēkratu institūta - asociētais profesors, galvenais inženieris un vadošais pētnieks. “Es esmu ļoti priecīgs par Ēnu dienu un iespēju uzzināt jaunas lietas, atmiņā spilgti palikušas automobiļu diagnostikas un automobiļu testēšanas nodarbības” atzina Jānis. Didzis uzsvēra, ka lielu iespaidu atstāja piedalīšanās Automobiļu apkopes un diagnostikas pasniedzēju V.Pīra lekcijās un praktiskajās nodarbībās.

Anna Sofronova Lauksaimniecības fakultātē ēnoja Madaru Dargužu, kas Augsnes un augu zinātņu institūtā izrādīja graudu un sēklu laboratorijas. Anna par pozitīvi novērtēja iespēju piedalīties nodarbības, kur studenti prezentēja prezentācijas par pētījuma metodikām, kā arī dekanāta apmeklējumu.

Agnese Tripane ēnoja pirmā kursa studenti Katrīnu, kas sniedza ieskatu studiju procesā, parādīja universitāti, kabinetus, iežu un augsnes kolekcijas, kā arī piedāvāja padarboties praktiski laboratorijā un noteikt minerālvielas ar reakciju palīdzību.

Tīne Martuzāne ēnoju dārzkopības 3. kursa studenti Lindu Grāvīti un guva iespaidu par augļkopības nodarbībām LBTU kā arī vairāk uzzināja par studentu dzīvi universitātē.

Ēnu diena sniedza iespēju ielūkoties Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorijā un Agronomisko analīžu nodaļā, kā arī apmeklēt siltumnīcu, kurā studenti paši ir izaudzējuši dārzeņus un eksperimentē ar tiem, kā arī audzē dažādus augļus, kuri parasti Latvijā neaug.

Kopumā izvērtējot gūtos iespaidu par aizvadīto aktivitāti, jaunieši atzīst ka tā ir ļoti noderīga pieredze, lai izvērtētu savas tālākos izglītības un profesionālās darbības virzienus un iespējas, kā arī sniedz atbildes uz daudziem interesējošiem jautājumiem savas nākotnes veidošanā.

 Foto no izglītojamo un studentu privātajiem arhīviem.