Nāc ēnot LBTU Malnavas koledžā!

Nāc ēnot LBTU Malnavas koledžā!

Tev ir unikāla iespēja ielūkoties LBTU Malnavas koledžas direktores, lektoru un pedagogu ikdienas aizkulisēs un 5. aprīlī,  Ēnu dienas 2023 ietvaros, iepazīt profesijas pie mums.

Aicinām iepazīt LBTU Malnavas koledžas direktora profesiju, ēnojot Sandru Ežmali, kas pārrauga un koordinē koledžas darbu, kontrolē mērķu izpildi, nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu koledžas uzdevumu izpildi. S. Ežmale sniegs ieskatu kā ir vadīt vadošo profesionālās izglītības iestādi Austrumlatvijā lauksaimniecības un autotransporta nozarēs. 

Arturs Vorkalis LBTU Malnavas koledžā ir labi pazīstams autotransporta un lauksaimniecības mehanizācijas programmas apgūstošo izglītojamo un studentu vidū. Pasniedzot un vadot lekcijas autotransporta remontā, inženiergrafikā un citos ar lauksaimniecības mehanizācijas un autotransporta programmām saistītos priekšmetos, viņš ir arī aizrautīgs "Automobīļu remonts un kartings" vadītājs. Ar pulciņa aktivitātēm var iepazīties vairāk - KARTINGA TIKTORS

Marlinda Kaša LBTU Malnavas koledžā pasniedz lekcijas "Lopkopība, tās produkcijas realizēšana" studiju programmas uzņēmējdarbības lauksaimniecībā studentiem un "Veterinārijas minimumu" izglītības programmas "Lopkopības tehniķi" izglītojamajiem. Modernajā lopkopības laboratorijā Marlinda spēj atklāt interesantus un noderīgus faktus ikkatram interesentam! Atnāc un uzzini pats!

Jānis Novikovs LBTU Malnavas koledžā pasniedz virsbūves un stiklojuma remontu, metināšanu, atslēdznieku darbus un demontāžu un montāžu, bet ir arī interešu pulciņa “Metināšana” vadītājs. Jāpiebilst, ka pulciņa dalībnieki aktīvi strādā, izveidotie meistardarbi ir apskatāmi ne tikai koledžas telpās un apkārtnē, bet arī nelielās izstādēs iedzīvotājiem. Nāc un iepazīsti aizraujošo pedagoga Jāņa ikdienu! 

Koledžā apvienojas vairāk kā 100 gadu bagāta izglītošanas pieredze un tradīcijas, profesionāli i mācībspēki, laikmetam un darba tirgus prasībām atbilstoša materiāli tehniskā bāze un tehnoloģijas, lai sagatavotu profesionālus un kompetentus jomas speciālistus.


Par Ēnu dienu

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.