Mīlestība bija, ir un būs!

Mīlestība bija, ir un būs!

Svētā Valentīna diena jeb Visu mīlētāju diena ir mīlestības svētki, kas katru gadu daudzās valstīs tiek svinēti 14. februārī. Šajā dienā mīļotie cilvēki ar apsveikumiem un dāvanām pastiprināti pauž savu mīlestību vienam pret otru.

Bibliotēka lasītajiem sarūpējusi literatūras izstādi ”Pār visu zemi mīla valda…”. Tajā vienkopus savāktas grāmatas, kuru nosaukumos ir vārds “mīlestība”, “mīla”, “mīlēt”, “mīļākais”.