Vadība

Direktors
Sandra Ežmale
Tālrunis 65733100
E-pasts sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Direktora vietnieks profesionālās
vidējās izglītības jomā p.i.
Agnese Medne
mob. t. 29 435 057
E-pasts: agnese.medne@malnavaskoledza.lv
Direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā jomā
Aivars Ruskulis
Tālrunis: 65 733 425,
mob. tālrunis 26 535 549
E-pasts: aivars.ruskulis@malnavaskoledza.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Inta Ostrovska
Mob. tālrunis 26 444 605
E-pasts: inta.ostrovska@malnavaskoledza.lv
Mācību procesa metodiķe
Anita Jakimova
Mob. tālrunis 26 361 425
E-pasts: anita.jakimova@malnavaskoledza.lv
Studiju daļas vadītāja
Ruta Kļaviņa
Tālrunis: 65 733 425,
mob.t. 26 462 906
E-pasts: ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Saimnieciskās daļas vadītājs
Valdis Naglis
Tālrunis: 65 733 922,
mob.t. 26 563 301
E-pasts: valdis.naglis@malnavaskoledza.lv
Galvenā grāmatvede
Silvija Sutra
Tālrunis: 65 733 212,
mob.t. 29 199 426
E-pasts: silvija.sutra@malnavaskoledza.lv