Studiju daļa

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi patstāvīgo un kursa darbu izstrādāšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites sagatavošanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Kvalifikācijas prakses programma

Materiālus var apskatīt šeit:
1.daļa2.daļa

Grāmatvedība un finanses

Metodiskie norādījumi patstāvīgo un kursa darbu izstrādāšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi kvalifikācijas prakses atskaites sagatavošanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit


Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Materiālus var apskatīt šeit

Studiju programmu apraksti

Studiju programma "Autotransports"

Studiju programma "Grāmatvedība un finanses"

Studiju programma "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā"

Lektori

Studiju programma „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” pilna laika studijas

Studiju programma „Autotransports ” pilna laika studijas

Studiju programma „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” nepilna laika studijas

Studiju programma „Autotransports ” nepilna laika studijas