Mācības pieaugušiem

Lauksaimniecības projektu digitālā vadīšana:

  • Elektroniska datu apstrāde - 80 stundas;
  • Statistika un pētījumu metodoloģija - 80 stundas;
  • Lauksaimniecības projektu vadīšana - 80 stundas.