2020. gada iepirkumi

Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

Nolikums

test

Datortehnikas un metāla dokumentu skapju iegāde MK vajadzībām

Nolikums

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecības tehnika”, IP “Augkopība”, IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Prakšu vietu nolikums MK_2020_6

Darba apģērba iegāde IP "Lauksaimniecības tehnika", IP "Augkopība", IP "Banku zinības un finanses" izglītojamajiem

Nolikums MK_2020_5

Iepirkums „Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām”

Nolikums

Iepirkums „Šķeldas piegāde malnavas koledžas katlu mājai”

Nolikums