​ 2019. gada iepirkumi

Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībam

iepirkuma nolikums

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Iepirkuma ( tirgus izpētes ) nolikums „Nelaimesgadījumu apdrošināšana”

Iepirkuma ( tirgus izpētes )nolikums „Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”

Iepirkuma nolikums „Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde”

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Autotransports” izglītojamajiem Nr. MK 2019/2 ESF

Materiālus var apskatīt šeit:

Nolikums
Lēmums