2018. gada iepirkumi

Iepirkuma „Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībām” MK 2018/9

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums
Protokols Nr. 9
Lēmums

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecība” izglītojamajiem Nr. MK 2018/15 ESF

Dokumentus apskatīt šeit:
Nolikums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecības tehnika” izglītojamajiem Nr. MK 2018/14 ESF

Dokumentus apskatīt šeit:
Nolikums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Dokumentus apskatīt šeit:
Nolikums


Tehnisko līdzekļu iepirkums mācību procesa nodrošināšanai AP Autotransports un IP Lauksaimniecība

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums


„Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Dārzkopība” izglītojamajiem” MK-2018/10 ESF

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums
Lēmums


Augsnes frēzes iegāde

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums
Lēmums
Līgums


Darba apģērbs un individuālās aizsardzības līdzekļu iegāde ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta ietvaros

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums
Lēmums
Līgums


Studiju mācību vides uzlabošanas būvdarbi Malnavas koledžā (SAM 4.2.1.2.)

Nolikums
Piedāvājuma formas
Projekta dokumentācijaPrecizēts nolikums

Ņemot vērā tehniska rakstura nesakritības stap EISa publicēto informāciju un nolikumā norādīto informāciju tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 07.05.2018.

Skaidrojoša informācija 25.04.2018
Skaidrojoša informācija 02.05.2018Ziņojums


Instrumentu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai IP “Autotransports” un “Lauksaimniecības tehnika”

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums
Lēmums
Līgums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Dārzkopība” izglītojamajiem Nr. MK 2018/5 ESF

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Autotransports” izglītojamajiem

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums


“Lauksaimniecības tehnikas iegāde mācību procesa nodrošināšanai 2018

Dokumentus apskatīt šeit:

Nolikums
Lēmums
Līgums 1. daļai
Līgums 2.daļai
Līgums 3. daļai
Līgums 4. daļai


Šķeldas piegāde Malnavas koledžas katlu mājai

Dokumentus apskatīt šeit:
NolikumsLēmums


„Studiju mācību vides uzlabošanas būvdarbi Malnavas koledžā (SAM 4.2.1.2.)”

Piedāvājuma forma
Nolikums
Precizējums IUB mājas lapā publicētajam paziņojumam par līgumu
Projekts
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Precizētais nolikums
Piedāvājuma forma precizēta
Atbildes uz jautājumiem 2
Atbildes uz jautājumiem 3Precizētais nolikums 2

Malnavas koledžas, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešai daļai, organizētā atklāta konkursa „Studiju mācību vides uzlabošanas būvdarbi Malnavas koledžā (SAM 4.2.1.2.)” (id. Nr. MK2018/1/ KPFKI) iepirkuma komisija ir precizējusi iepirkuma nolikumu

Pasūtītājs ir saņēmis Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ieteikumus nolikuma pilnveidei un ir veicis precizējumus nolikumā, kuri atzīmēti dzeltenā krāsā.

Precizētais nolikums 3
Skaidrojošā informācija
Atbildes uz jautājumiem 5Atbildes uz jautājumiem 6

Sakarā SIA DELPRO iesniegto sūdzību IUB, piedāvājumu atvēršana 19. februārī nenotiks. Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā

Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja 2018.gada 12.marta lēmums Nr.4-1.2/18-36 iepirkuma “Studiju mācību vides uzlabošanas būvdarbi Malnavas koledžā (SAM 4.2.1.2.)” konkurss ir pārttraukts.