2017. gada iepirkumi

Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
Lēmums
Līgums 1. daļaLīgums 2. daļa


“Mācību līdzekļu iegāde AP “Dārzkopība” un IP “Lauksaimniecība” prakšu nodrošināšanai

Dokumentus apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums


Materiālu iegāde virsbūvju remonta prakšu nodrošināšanai AP “Autotransports” un IP “Lauksaimniecības tehnika”

Dokumentus apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums


Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai AP “Autotransports” un IP “Lauksaimniecības tehnika”

Dokumentus apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums


Lauksaimniecības tehnikas laboratorijas vienkāršotā atjaunošana

Dokumentus var apskatīt šeit:

Nolikums
Pielikumi
Pielikums 2
Pielikums 3
Skaidrojošais raksts
Pielikums 4
Pielikums 5
Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr. 1
Vienošanās Nr. 2
Vienošanās Nr. 3


Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

Dokumentus var apskatīt šeit:

Nolikums
Lēmums
Lēmums
Līgums 1. daļai
Līgums 2. daļai
Līgums 3. daļai


Lauksaimniecības tehnikas piegāde mācību procesa nodrošināšanai

Dokumentus var apskatīt šeit:

Nolikums
Grozījumi nolikumā
Atbilde uz jautājumu
Lēmums
Līgums 1. daļai
Līgums 2.daļai
Līgums 3. daļai
Līgums 4. daļai
Līgums 5. daļai
Līgums 6. daļai
Līgums 7. daļai
Līgums 8.daļai


Automehāniķu aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai

Dokumentus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsPrecizējums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Dokumentus var apskatīt:
Nolikums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecības tehnika” izglītojamajiem

Dokumentus var apskatīt:
Nolikums

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecība” izglītojamajiem

Dokumentus var apskatīt:
Nolikums

Darba apģērba iegāde AP “Autotransports”, AP “Dārzkopība”, IP “Lauksaimniecība” un IP “Lauksaimniecības tehnika”, IP “Banku zinības un finanses” prakšu nodrošināšanai

Dokumentus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums


Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes AP “Dārzkopība” izglītojamajiem

Dokumentus apskatīt šeit:
Nolikums


Mācību līdzekļu iegāde IP “Dārzkopība”, “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” prakšu nodrošināšanai”

Dokumentus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums


Minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

Dokumentus var apskatīt šeit:
Nolikums
Lēmums
Līgums 1.daļaiLīgums 2.daļai


Šķeldas piegāde Malnavas koledžas katlu mājai

Dokumentus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums


Tehnisko līdzekļu iepirkums mācību procesa nodrošināšanai IP Autotransports un IP Lauksaimniecība

Dokumentus var apskatīt šeit:
NolikumsLēmums


Iepirkuma mācību līdzekļu IP “Dārzkopība” un “Lauksaimniecība” prakšu nodrošināšanai iegāde

Dokumentus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums


Degvielas iegāde Malnavas koledžas vajadzībām ID Nr. MK 2016/15

Dokumentus var apskatīt šeit:
Nolikums
Lēmums
Līgums 1.daļaiLīgums 2.daļai


Iepirkuma “Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai Ip “autotransports” nolikums

Materiālus var apskatīt šeit:
NolikumsLēmumsLīgums