2016. gada iepirkumi

Malnavas koledžas siltumtrases remonts ID Nr. MK 2016/10

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums

Kvalifikācijas prakšu nodrošinājums IP “Banku zinības un finanses” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Lauksaimniecība” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums

Malnavas koledžas mācību kabinetu un ēdnīcas telpu remonts

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Dārzkopība” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums

Šķeldas padeves sistēmas izveide Malnavas koledžas katlu mājā

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums

Darba apģērbu, apavu un aizsardzības līdzekļu iegāde

Materiālus var apskatīt šeit:
NolikumsLīgums

Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums
LēmumsLīgums

Autobusa pārvadājumu pakalpojumi mācību braucieniem

Materiālus var apskatīt šeit:
Nolikums

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana ārpus izglītības iestādes IP “Autotransports” izglītojamajiem

Materiālus var apskatīt šeit:

Nolikums

Skaidu iegāde Malnavas koledžas apkurei 2016.gadā

Materiālus var apskatīt šeit:
LēmumsLīgums