Arhīvs

Pieprasījumu forma

Lejupielāde dokumentu

Arhīva darbība

Arhīvs sagatavo un izsniedz arhīva izziņas. Arhīva izziņa ir arhīvā sagatavots un apliecināts dokuments, kurā izklāstīta arhīva dokumentos esošā informācija par kādu faktu, notikumu vai personu ar norādi uz informācijas meklējumdatiem – fonda, apraksta, lietas, lapas vai lappuses numuru.

Arhīvā var pieprasīt informāciju par:

  • par darba gaitām;
  • par mācībām;
  • par oriģinālo dokumentu saņemšanu;
  • citiem jautājumiem.


Lai saņemtu arhīva izziņu, arhīvam jāiesniedz pieprasījums, aizpildot arhīva pieprasījuma veidlapu vai sastādot pieprasījumu brīvā formā.

Pieprasījumā jānorāda:

  • datus par sevi: personai – vārds, uzvārds (agrākais uzvārds), dzīvesvietas adrese, organizācijai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
  • interesējošais jautājums: īss, iespējami precīzs jautājuma formulējums, notikuma vieta, laiks vai vismaz aptuvena hronoloģija;
  • vēlamā dokumenta forma: vai nepieciešama tikai izziņa vai arī arhīva dokumenta kopija;
  • institūcija, kurai izziņa jāiesniedz, un jautājums, kura kārtošanai nepieciešama arhīva izziņa;
  • dokumenta piegādes vai saņemšanas veids: pa pastu, e-pastu, vai saņēmējs pats ieradīsies arhīvā pēc izziņas.


Pieprasījumu iesniedz Malnavas koledžas arhīvā klātienē, sazinoties pa tālruņiem +371 65 733 274, +371 65 733 212, nosūta pa pastu vai e-pastu: malnavas_kol_arhivs@inbox.lv

Cik maksā arhīva izziņa?
Arhīva izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Samaksas lielumu arhīva izziņai nosaka saskaņā ar „Noteikumiem par Malnavas koledžas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, cenrādi” http://likumi.lv/doc.php?id=259571

Arhīva izziņu izsniedz vai nosūta pieprasītājam pēc rēķinā noteiktās samaksas saņemšanas.

Arhīva izziņu var saņemt pa pastu, e-pastu, uz vietas Malnavas koledžas arhīvā (klātienē). Vēlamais saņemšanas veids jānorāda pieprasījumā.